Osnovni podaci

Tvrtka

Quattro logistika dioničko društvo za savjetovanje i upravljanje

Skraćena tvrtka:

Quattro logistika d.d.

Sjedište

Petrovaradinska 1, Zagreb

Trgovački sud registracije

Trgovački sud u Zagrebu

MBS

081370753

OIB

91855269571

Temeljna djelatnost:

poslovanje nekretninama

Temeljni kapital:

325.000.050,00 kuna

u cijelosti uplaćen u novcu i podijeljen na 32.500.005 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 10,00 kn

Poslovni račun

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
IBAN: HR9224020061101031986

Uprava

Dalibor Fell

direktor

Nadzorni odbor

Hrvoje Zgombić

predsjednik nadzornog odbora

Karlo Došen

zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Tomislav Pokaz

član nadzornog odbora

Toni Jeličić-Purko

član nadzornog odbora

Damir Čukman

član nadzornog odbora